طراحان ارتباط اروم تابش
مشخصات فروشگاه » روتر میکروتیک
  روتر میکروتیک RB941-2nd-TC HAP Lite (هپ لایت)

قیمت 11,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

فروش ویژه

روتر بی سیم میکروتیک مدل RB951Ui-2HnD

قیمت 17,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

روتر میکروتیک مدل RB2011UiAS-RM

قیمت 35,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

روتر میکروتیک مدل RB3011-UiAS-RM

قیمت 52,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

  رادیو میکروتیک Mikrotik RBLHG-5nD LHG 5

قیمت 21,000,000 ريال

تعداد موجودی 10