طراحان ارتباط اروم تابش
مشخصات فروشگاه » ماژول فیبر نوری
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل DS-SFP-FC8G-SW

قیمت 15,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-SR

قیمت 3,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-T

قیمت 3,200,000 ريال

تعداد موجودی 10