طراحان ارتباط اروم تابش
مشخصات فروشگاه » ماژول شبکه
ماژول شبکه سیسکو CISCO C3850-NM-2-10G

قیمت 88,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

ماژول سیسکو مدل C3KX-NM-1G

قیمت 32,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

ماژول شبکه سیسکو VWIC2-2MFT-T1-E1

قیمت 14,000,000 ريال

تعداد موجودی 10