طراحان ارتباط اروم تابش
مشخصات فروشگاه » تجهیزات FTTH
پاورمتر فیبر نوری

قیمت 17,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

فروش ویژه

پریز فیبر نوری کشویی ATB 2 port

قیمت 220,000 ريال

تعداد موجودی 10

پریز فیبر نوری ATB 2 port

قیمت 120,000 ريال

تعداد موجودی 10

  کلیور فیبر نوری فوجیکورا مدل CT08

قیمت 180,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

  کلیور فیبر نوری فوجیکورا مدل CT50

قیمت 210,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

قلم فیبر نوری ۳۰ کیلومتر

قیمت 14,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

آچار استریپر فیبر نوری مدل CFS-3

قیمت 7,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

پچ‌ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود APC-UPC

قیمت 1,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

پیگتیل فیبرنوری SC-UPC SM

قیمت 150,000 ريال

تعداد موجودی 10

باکس FAT چهار پورت فیبر نوری

قیمت 2,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

باکس FAT فیبر نوری 8 پورت

قیمت 2,400,000 ريال

تعداد موجودی 10

باکس FAT فیبر نوری 24 کر

قیمت 5,900,000 ريال

تعداد موجودی 10

باکس FAT فیبر نوری 48 کر بزرگ

قیمت 6,900,000 ريال

تعداد موجودی 10

باکس FAT فیبر نوری 12 کر مینی

قیمت 4,500,000 ريال

تعداد موجودی 10