طراحان ارتباط اروم تابش، فروش مودم، تجهیزات اکتیو، تجهیزات پسیو، فیبرنوری، دیجیتال
رسانه
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-24TS-L

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد موجودی 10

  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48FPS-L

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد موجودی 10

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-24PS-L

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد موجودی 10

فروش ویژه

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24PC-L

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد موجودی 10

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-48TC-L

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد موجودی 10

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TC-L

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد موجودی 10

  ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-LH-SMD

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد موجودی 10

ماژول سیسکو X2 10 GB SR

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد موجودی 10

ماژول سوئیچ شبکه سیسکو C2960S-STACK

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد موجودی 10

ماژول سیسکو X2-10GB-LR

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد موجودی 10

سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-24PS-L

ناموجود

تعداد موجودی 10