طراحان ارتباط اروم تابش، فروش مودم، تجهیزات اکتیو، تجهیزات پسیو، فیبرنوری، دیجیتال
رسانه
مشخصات فروشگاه » آداپتور فیبر نوری
  آداپتور فیبر نوری SC-SC SM Simplex

قیمت 100,000 ريال

تعداد موجودی 10

آداپتور فیبر نوری SC-SC SM Duplex

قیمت 200,000 ريال

تعداد موجودی 10

فست کانکتور فیبرنوری SC_ APC

قیمت 350,000 ريال

تعداد موجودی 10

فست کانکتور فیبرنوری SC_UPC

قیمت 250,000 ريال

تعداد موجودی 10

آداپتور فیبر نوری فایبرلند SC-SC SM Simplex

قیمت 200,000 ريال

تعداد موجودی 10