طراحان ارتباط اروم تابش، فروش مودم، تجهیزات اکتیو، تجهیزات پسیو، فیبرنوری، دیجیتال
رسانه
مشخصات فروشگاه » اسپلیتر فیبر نوری
  اسپلیتر فیبر نوری کاستی ۱به ۳۲ SC-UPC

قیمت 5,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

 اسپلیتر فیبر نوری قلمی ۱:۲ SC-APC

موجود یک متری

قیمت 2,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

  اسپلیتر فیبر نوری قلمی ۱:۲ SC-UPC

قیمت 2,500,000 ريال

تعداد موجودی 10