طراحان ارتباط اروم تابش
مشخصات فروشگاه » مودم های فیبر نوری
مودم فیبر نوری هوآوی مدل HG8245Q2

قیمت 19,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

مودم فیبر نوری هوآوی مدل HG8546MGM1

قیمت 11,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

 مودم فیبرنوری هوآوی EchoLife HG8245C

قیمت 11,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

مودم فیبر نوری دوبانده هوآوی EG8145V5 با گارانتی تعویض

گارانتی تعویض

قیمت 22,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

مودم فیبر نوری هوآوی مدل HG 8245Q

قیمت 22,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

مودم فیبرنوری هوآوی EchoLife HG8245H APC

کانکتور UPC (آبی) با یک سال گارانتی

ناموجود

تعداد موجودی 10