طراحان ارتباط اروم تابش، فروش مودم، تجهیزات اکتیو، تجهیزات پسیو، فیبرنوری، دیجیتال
رسانه
 فلش مموری لوتوس مدل L816 USB 3.0

128 گیگ

قیمت 5,100,000 ريال

تعداد موجودی 10

 فلش مموری لوتوس مدل L816 USB 3.0

64 گیگ

قیمت 3,100,000 ريال

تعداد موجودی 10

 فلش مموری لوتوس مدل L816 USB 3.0

32 گیگ

قیمت 2,200,000 ريال

تعداد موجودی 10

فلش مموری لوتوس مدل L815 USB 3.0

128 گیگ

قیمت 4,900,000 ريال

تعداد موجودی 10

فلش مموری لوتوس مدل L815 USB 3.0

64 گیگ

قیمت 2,900,000 ريال

تعداد موجودی 10

فلش مموری لوتوس مدل L815 USB 3.0

32 گیگ

قیمت 2,100,000 ريال

تعداد موجودی 10