طراحان ارتباط اروم تابش
باتری 12 ولت 4/5 آمپر زدیکس

قیمت 3,450,000 ريال

تعداد موجودی 10