بدلیل نوسانات شدید ارزی این روزها ، قبل از خرید با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید و از قیمت و موجودی کالا باخبر شوید
طراحان ارتباط اروم تابش
دستگاه دی وی ار ۴ کانال آی تی آر مدل ITR-M141-T

قیمت 19,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

دستگاه DVR آی تی آر مدل ITR-M181-T

قیمت 25,700,000 ريال

تعداد موجودی 10

دستگاه دی وی آر آی تی آر مدل ITR-K4415 با گارانتی

قیمت 18,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

دستگاه DVR آی تی آر مدل ITR-K8112 با گارانتی

قیمت 21,700,000 ريال

تعداد موجودی 10

دستگاه DVR آی تی آر مدل ITR-K8115 با گارانتی

قیمت 30,000,000 ريال

تعداد موجودی 10

دستگاه دی وی آر آی تی آر مدل ITR-K1622 با گارانتی

قیمت 41,700,000 ريال

تعداد موجودی 10

دستگاه DVR آی تی آر مدل ITR-K1625 با گارانتی

قیمت 58,500,000 ريال

تعداد موجودی 10

دستگاه DVR آی تی آر مدل ITR-M116-T با گارانتی

قیمت 45,300,000 ريال

تعداد موجودی 10